Saturday, 28 February 2015

SALAH Faham !!! KALAU Minta Ruqyah BERARTI JATAH MASUK SURGA TANPA Hisab TANPA adzab DIHAPUS!


   

 Saya ( Ustadz Fadlan Abu Yasir Lc )

Langsung ceramah mendengarkan Syekh Shalah 'Abud di Masjid Nabawi, beliau menjelaskan Maksud hadits 70ribu Umat Masuk Surga Tanpa hisab Tanpa adzab. Sifat mereka TIDAK  Minta ruqyah, TIDAK tathayyur (Percaya khurafat), TIDAK berobat DENGAN kayy (besi Panas), Dan mereka Selalu tawakkal ditunjukan kepada tuhan mereka. Maksud laa yastarquun Adalah: mereka TIDAK Bergantung ditunjukan kepada ruqyah , KARENA HAL ITU akan Mengurangi tawakkal Dan usaha.

Empat Sifat Yang menonjol Dari 70ribu Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa adzab TIDAK berarti Hanya empat dalam ITU Saja.KARENA Seseorang Yang Hanya berpegang ditunjukan kepada 4 Sifat ITU merasa Cukup UNTUK Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa adzab, JUGA TIDAK difatwakan siapapun. Bagaimana kalau dia Masih takabbur, memutus silatur rahim, korupsi, riba Makan, apakah dia prabayar bebas Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa adzab?

Manhaj ulama salaf  memahami hadits diruju 'Ahli hadits Yang tsiqah.

Sebenarnya yang dibolehkan Minta ruqyah berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW :

1- Rasulullah SAW Memerintah Istri beliau 'Aisyah RA UNTUK Minta ruqyah KARENA pengaruh' ain (pandangan mata orangutan Yang hasad):


Dari 'Aisyah RA Berkata: "Aku diperintahkan PERNAH oleh Rasulullah SAW agar aku Minta ruqyah Dari' ain. (HR. Muslim)

2- Rasulullah SAW Memerintah Istri beliau Ummu Salamah RA:


Rasulullah SAW bersabda ditunjukan kepada Seorang budak wanita di rumah Ummu Salamah Istri Nabi SAW, beliau Melihat hal di wajahnya belang. Beliau bersabda: "PADA wajahnya pengaruh pandangan. Maka mintakanlah ruqyah Untuk Dia. "Yaitu di wajahnya belang kekuningan. (HR. Muslim)

3- Rasulullah SAW Memerintah shahabat beliau:


Dari 'Aisyah RA Berkata: Rasulullah SAW MASUK, Maka beliau mendengar Suara Anak Kecil Menangis, beliau Berkata: "Kenapa Anak Kecil Kalian Suami Menangis? Kenapakah Kalian TIDAK memintakan ruqyah untuknya Dari 'ain. (HR. Ahmad)

4- Rasulullah SAW Memerintah shahabat beliau:

Dari 'Urwah bin Az-Zubair RA ayahnya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW MASUK rumah Ummu Salamah Istri Nabi SAW, di rumah ADA Seorang Anak Kecil Menangis, Maka mereka menyebutkan bahwa ank ITU terkena' ain. 'Urwah Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kenapakah Kalian TIDAK memintakan ruqyah Untuk Dia Dari'? Ain "(. HR Imam Malik dalam al-Muwaththa ')

5- Rasulullah SAW meruqyah kedua cucunya Yang Bernama Al-Hasan dan al-Husain:

Dari Ibnu Abbas RA Berkata: Nabi SAW membacakan Perlindungan UNTUK AL-Hasan dan al-Husain, beliau Berkata: ". Aku Lindungi Kalian DENGAN kalimat-kalimat Allah Yang Sempurna Dari syaithan Dan Binatang Berbisa Dan 'ain Yang Berbahaya" beliau Berkata: ". Demikianlah Ibrahim melindungi Ismail Dan Ishaq 'alaihimus salam" (. HR Bukhari Dan Turmudzi)

6- Malikat Jibril mengajarkan ruqyah ditunjukan kepada Rasulullah SAW:

Dari 'Ali RA bahwa Malaikat Jibril Datang ditunjukan kepada Nabi SAW ditemuinya Tampak sedih, Maka  Berkata : "Wahai Muhammad kenapa kesedihan aku  lihat di Wajahmu?Beliau Menjawab: "Al-Hasan Dan Al-Husain terkena 'ain." Dia Berkata: "Benar terkena' ain, 'ain Adalah Nyata. ? Kenapakah TIDAK Engkau Lindungi mereka DENGAN kalimat-kalimat ITU "beliau bertanya:" Kalimat Apa Itu, Wahai Jibril "Dia Menjawab:"? Katakanlah: "Ya Allah Yang Memiliki Segala kekuasaan Yang agung Dan pemberian Yang terdahulu, Yang Memiliki Wajah Yang mulia, Pemelihara kalimat-kalimat Yang Sempurna, Dan do'a-do'a Yang terijabahi, sehatkanlah Al-Hasan dan al-Husain Dari pengaruh jiwa-jiwa Jin Dan pandangan mata Manusia. "Maka Nabi SAW memabacakannya. Kemudian mereka Bisa Berdiri Dan Bermain dihadapannya. Nabi bersabda: ". Lindungilah Diri Kalian, wanita-wanita Kalian, dan Anak-anak Kalian DENGAN Perlindungan dr ain  (Tafsir Ibnu Katsir, Tarikh Dimasyqa, Dan Kanzul ' Ummal)

7- Perintah Rasulullah SAW ditunjukan kepada Asma 'binti' Umais UNTUK meruqyah

Dari Jabir bin 'Abdillah RA Berkata: Rasulullah SAW membolehkan UNTUK Bagi Keluarga Hazmruqyah , Dan beliau Berkata ditunjukan kepada Asma' binti 'Umais: "Kenapakah aku  lihat Tubuh-Tubuh keturunan saudaraku kurus-kurus KARENA kefakiran? Ia jawab: "TIDAK, tetapi akan 'ain Yang Cepat Mengenai mereka." Beliau bersabda: "Ruqyahlah mereka!" Ia Berkata: "Aku paparkan ruqyah kepadanya." Beliau bersabda: "! Ruqyahlah Mereka" (. HR Muslim)


No comments:

Post a Comment